Polska hipermarketem dla terrorystów.

W styczniu 1997r. z jednostki wojskowej w Rozewiu zaginęła broń chemiczna w postaci ok. 5 kg. iperytu siarkowego. Pomimo, iż o powyższym fakcie wielokrotnie informowano prokuraturę i rząd, do dzisiaj nawet nie wszczęto postępowania w sprawie zaginięcia z jednostki wojskowej broni masowej zagłady zakazanej przez prawo międzynarodowe. Już w 2006r. ówczesny Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro[…]

Read more