Kosze zbrojeniowe do pali – przepis na solidny fundament

[REKLAMA]

Zarówno przy inwestycjach drogowych, jak i przy budowaniu obiektów komercyjnych, hali produkcyjnych, a nawet niektórych obiektów mieszkalnych, istnieje potrzeba wykorzystania solidnych fundamentów z palami i koszami zbrojeniowymi. Fundament musi być na tyle wytrzymały, aby przez lata nie dopuścił do nadmiernego osadzania budynku i grzebania go w ziemi.

Jaki powinien być fundament?

Podstawowym zadaniem, które mają spełniać fundamenty, jest przenoszenie obciążenia obiektu budowlanego na grunt, na którym nieruchomość jest osadzona. Nikogo nie trzeba przekonywać, że fundament jest istotnym elementem konstrukcyjnym, choć niewidocznym. To na nim opierają się dom, droga czy hala produkcyjna. Stabilizuje on dany obiekt i jednocześnie chroni go przed przenikaniem wód gruntowych, o ile zostanie dobrze zaizolowany.

Prawidłowa budowa fundamentu oddziałuje korzystnie na stabilność domu. Automatycznie jakiekolwiek błędy popełnione przy realizacji fundamentów skutkują przykrymi, poważnymi konsekwencjami. W przypadku fundamentów domu mieszkalnego dochodzi zwykle do strat ciepła, przez co użytkownik wydaje więcej na ogrzewanie.

Typy fundamentów

Przy planowaniu budowy fundamentów domu trzeba wziąć pod uwagę warunki wodno-gruntowe na działce budowlanej i wykorzystać gwoździe gruntowe i gruntowe kotwy. Fundamenty muszą być wykonywane przez specjalistów z doświadczeniem, którzy będą potrafili wybrać odpowiedni ich rodzaj do zastanych warunków.

Mogą to być fundamenty płytkie lub głębokie. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z fundamentami opartymi o płyty fundamentowe, czyli zbrojone ławy zrobione z żelbetonu lub betonu. Mogą to być także ławy, stopy lub ruszty fundamentowe i gruntowe kotwy.

Fundamenty głębokie stosuje się zawsze, gdy nie można wykorzystać fundamentów płytkich, na przykład przy trudnych warunkach gruntowych na działce. Fundamenty głębokie to pale, studnie fundamentowe, pale wiercone lub mikropale gruntowe różnych typów. Bez względu na rodzaj fundamentów ich izolacja musi być wykonana w prawidłowy sposób.

Mikropale od ponad 50 lat są stosowane w budownictwie, ale najczęściej zamiast nich wykorzystuje się pręty zbrojeniowe. W ostatnich latach zaczyna się to powoli zmieniać na korzyść iniekcyjnych mikropali. Wykorzystywane są one głównie wtedy, gdy nie jest możliwe (lub gdy jest bardzo utrudnione) tradycyjne, standardowe posadowienie fundamentów. Do użycia mikropali potrzebne są gwoździe gruntowe. Dzięki nim ciężar budynku za pośrednictwem mikropali przenoszony jest na grunt przez fundamenty. Mikropale, inaczej po prostu pale fundamentowe, stosowane są przy niskiej nośności gruntu, kiedy jest on wadliwy lub wysoki jest poziom wód gruntowych.

Szczególnym rodzajem pali fundamentowych są pale CFA, czyli rodzaj pali wierconych, które wykonywane są przy użyciu świdra ciągłego. Pozwala on na nawiercenie się na optymalną głębokość. Później wpompowuje się w świdry mieszankę betonową, a dopiero w kolejnym kroku robi się zbrojenia. Zbrojenie do pali CFA jest konieczne dla wykonania stabilnego fundamentu na gruncie niespoistym, o wysokim zagęszczeniu lub spoistym twardoplastycznym.

Kiedy wykorzystywane są kosze zbrojeniowe?

Integralnym elementem fundamentowania jest wykonanie zbrojenia. Można do tego celu wykorzystać różne – zbrojenie ław prętami zbrojeniowymi, najczęściej stosowane w budynkach o charakterze biurowym, a jeśli w fundamencie wykorzystano pale fundamentowe, to wówczas najczęściej są one zbrojone z wykorzystaniem specjalnych koszy stalowych. Kosze zbrojeniowe pozwalają na zwiększenie wytrzymałości na obciążenia fundamentu.

Pale fundamentowe wraz ze zbrojeniem znajdują swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie występują duże obciążenia projektowe albo jakość gleby jest słaba lub istnieją pewne ograniczenia na miejscu. Jeśli inżynierowie geotechniczni wyraźnie rekomendują użycie głębokich fundamentów, to nie należy z nimi polemizować. Producent koszy zbrojeniowych na stronie https://kosze-zbrojeniowe.pl/ zaleca, żeby głębokich fundamentów używać w przypadku mostów i wysokich budynków oraz tam, gdzie jakość gleby jest słaba, np. na obszarach piaszczystych.

W takich przypadkach pale fundamentowe są wbijane w ziemię za pomocą kafara. Kiedy średnica pali jest duża, zbrojenie do pali fundamentowych zrobione jest z koszy zbrojeniowych, nazywanych również klatkami palowymi. Polega to na tym, że są one opuszczane do gruntu, a następnie betonowane dla uzyskania największej solidności fundamentu. Koszt zbrojeniowy opuszczany jest do otworu wykonanego przy użyciu technik obrotowych drążenia otworów w glebie. Na koniec beton do przygotowanego otworu jest wlewany do osiągnięcia wymaganego poziomu.

Kosze zbrojeniowe i ich wykonanie

Kosze zbrojeniowe do pali mogą być wykonane ze stali zbrojeniowej żebrowanej. Wówczas uzyskiwany jest kosz w kształcie cylindrycznym, przeznaczony do fundamentowania głównie przy budowie dróg i innych naziemnych budów w trudnych warunkach geologicznych. Producent koszy zbrojeniowych określa, że maksymalna waga jego koszy zbrojeniowych wynosi 3000 kg, a średnica od 200 do nawet 1500 mm.

biektów komercyjnych, hali produkcyjnych, a nawet niektórych obiektów mieszkalnych, istnieje potrzeba wykorzystania solidnych fundamentów z palami i koszami zbrojeniowymi. Fundament musi być na tyle wytrzymały, aby przez lata nie dopuścił do nadmiernego osadzania budynku i grzebania go w ziemi.

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *