5 najważniejszych zasad dotyczących organizacji imprez masowych

Firma, która zamierza zostać organizatorem imprezy masowej, musi podejść do tego zadania właściwie przygotowana. Przede wszystkim jej obowiązkiem będzie dopełnienie formalności, aby wydarzenie mogło zostać zakwalifikowane do tej kategorii. Niezbędne będą również odpowiednie warunki dla uczestników, w tym dostęp do przenośnych toalet oraz sprawne pozbywanie się śmieci. O czym jeszcze należy pamiętać przy[…]

Read more