Podstawowe strategie na rynku Forex

[REKLAMA]

Jak inwestować na rynku Forex? Pierwszym krokiem powinno być przygotowanie solidnej strategii. Oto kilka podstawowych metod na handel walutami.

Podstawy rynku Forex

Jeszcze przed opracowaniem strategii inwestowania warto zapoznać się z najważniejszymi tematami związanymi z rynkiem Forex. Co ciekawe, jest to największy rynek finansowy na świecie – dzienny obrót wynosi ponad 6 mld USD, co sprawia, że przekracza nawet nowojorską giełdę papierów wartościowych. To jeden z czynników, dla których jest to tak interesujące rozwiązanie dla inwestorów – zarówno początkujących, jak i doświadczonych. Aby poznać działanie rynku Forex, potrzebne będzie zrozumienie terminów takich jak:

  • pary walutowe – pary złożone z waluty bazowej i kwotowanej, które określają, ile jednostek drugiej z nich można kupić za jednostkę pierwszej;
  • pipsy (od PIP – „Percentage in Point”) – najmniejsza część wartości pary walutowej, o którą może zmienić się kurs, przeważnie 0,0001;
  • spread – różnica między kursem kupna i sprzedaży,
  • bid oraz ask – odpowiednio: cena sprzedaży i kupna.

Strategie inwestowania na rynku Forex

Mając za sobą podstawy rynku walutowego, można zająć się przygotowywaniem strategii. Ze względu na ogromną liczbę inwestorów, którzy handlują walutami każdego dnia, powstało wiele popularnych metod, które mają na celu redukcję ryzyka oraz zwiększenie szans na zysk. Do najczęściej wykorzystywanych można zaliczyć inwestowanie na podstawie trendów, range trading, strategię breakout czy technikę MACD.

Inwestowanie na podstawie trendów

To zdecydowanie najszerzej stosowane podejście do handlu walutami. Tego typu metody bezpośrednio wiążą się z analizą techniczną, która dostarcza przydatnych informacji na temat trendów oraz zmian cen poszczególnych par. Podstawowym założeniem jest określenie przyszłych wahań na podstawie zmiany kursu w przeszłości. Istnieje wiele wskaźników, które można wykorzystać w ramach tej strategii. Co ciekawe, mogą one być dostępne bezpośrednio z poziomu platformy inwestycyjnej – taką możliwość oferuje m.in. Forex broker Saxo.

Range trading

W tym przypadku strategia opiera się na obserwowaniu zakresów (ang. „range”), w ramach których „porusza się” cena danej pary walutowej. Głównym zadaniem dla inwestora jest określenie górnego i dolnego limitu zmiany kursu, a następnie identyfikacja momentów, w których występuje trend wzrostowy lub spadkowy. Takie podejście może być realizowane manualnie lub z użyciem automatycznych zleceń typu stop loss i take profit.

Strategia breakout

To strategia, która również obejmuje przede wszystkim zakresy – najważniejszą kwestią jest tutaj jednak określenie momentu, w którym kurs wyjdzie poza górny lub dolny limit. Celem jest otwarcie pozycji na samym początku pojawienia się nowego trendu, by następnie zamknąć ją po osiągnięciu wskazanego pułapu.

MACD

Skrót „MACD” oznacza „Moving Average Convergence/Divergence”, czyli zbieżność i rozbieżność średniej ruchomej. Jest to matematyczny wskaźnik wyliczany na podstawie przeszłych wartości kursu, by ustalić linię MACD i linię sygnału. Linia MACD jest wynikiem odjęcia średniej z 26 dni od średniej z 12 dni, z kolei linia sygnału to średnia z ostatnich 9 dni. Jeśli ta pierwsza przecina linię sygnału, idąc w kierunku wzrostowym, oznacza to, że mamy do czynienia z sygnałem kupna.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *