Alimenty – jak je wyegzekwować?

[REKLAMA]

Alimenty to temat, który zawsze wzbudza wiele emocji. Niestety problemy z ich wyegzekwowaniem od zobowiązanego do nich rodzica czasami urastają do niebotycznych rozmiarów. Tu nawet nie zawsze kancelaria komornika jest w stanie poradzić sobie z tym problemem, bo rodzice potrafią niezwykle skutecznie unikać wywiązywania się z tego obowiązku. Jak odzyskać pieniądze należące się dziecku?

Na pytanie, dlaczego rodzice nie chcą dobrowolnie utrzymywać swoich dzieci, trudno znaleźć jakąkolwiek sensowną odpowiedź. Przecież zapewnienie własnemu dziecku godnego życia wydaje się potrzebą naturalną, jednak nie dla każdego. Ludzie wymyślili tak wiele sposobów uchylania się od płacenia alimentów, że trzeba naprawdę „wytaczać spore działa”, aby zapewnić dziecku godne życie. Nawet sprawni i skuteczni komornicy miewają z tym trudności. To tylko dowodzi faktu, że odzyskiwanie alimentów jest wojną, w której obie strony nie zamierzają się poddać.

Kancelaria komornika to pierwszy krok

Posiadając wyrok sądowy i tytuł egzekucyjny, który zaopatrzono w klauzulę wykonalności, sprawę należy oddać w ręce komornika. Warto także poinformować go o miejscu zamieszkania i pracy rodzica uchylającego się od płacenia alimentów. Pomocne okażą się także dane o jego stanie majątkowym. Komornik przystąpi natychmiast do działania, blokując w pierwszej kolejności wynagrodzenie za pracę, ale tu może zająć tylko 60% wynagrodzenia. Przy umowach cywilnoprawnych można zająć całość dochodu, ale i tu są wyjątki. W przypadku większych zaległości możliwa jest także egzekucja z majątku dłużnika. Jeśli w ciągu dwóch miesięcy komornikowi nie uda się odzyskać pieniędzy, egzekucję uważa się za bezskuteczną, a rodzic może zwrócić się do Funduszu Alimentacyjnego.

Alimenty z funduszu

Fundusz Alimentacyjny wypłaca świadczenia dla dzieci, które są niepełnoletnie lub nie ukończyły 25. roku życia i ciągle się uczą. Tylko osobom niepełnosprawnym alimenty przysługują bez względu na wiek. Trzeba jednak pamiętać, że istnieje także kryterium dochodowe i gdy przekroczony zostanie dochód netto na osobę w rodzinie, świadczenie nie zostanie wypłacone.

Warto też wiedzieć, że wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego podlegają obowiązkowi zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego, bo jest to pomoc zwrotna.

Pomoc gminy

Rodzic, któremu nie jest w stanie pomóc kancelaria komornika, może zwrócić się o pomoc do gminy, składając wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej. Wówczas może dojść na przykład do zatrzymania prawa jazdy dłużnika, co często jest bardzo mobilizujące dla takiego człowieka. Do ściągania alimentów może włączyć się także urząd skarbowy, który na podstawie gminnego tytułu wykonawczego może rozpocząć ściąganie zaległości, chociażby przez zajęcie nadpłat podatku. Gmina ma także możliwość zgłoszenia dłużnika na listę BIG, czyli Biura Informacji Gospodarczej.

Sprawa sądowa o uporczywe uchylanie się od zobowiązań

Jeśli wszystkie powyższe sposoby zawodzą, nierzetelny rodzic może zostać postawiony przed sądem za przestępstwo niealimentacji, które przewiduje Kodeks Karny. To rozwiązanie ostateczne, bo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 2 lat.

Niestety, jak wiemy, w zakładach karnych wielu rodziców odsiaduje swoje wyroki i trzeba przyznać, ale niestety nie rozwiązuje to problemów dzieci, które nie mają wystarczających środków do życia.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *