Usprawnienie zarządzania magazynem przez systemy WMS

[REKLAMA]

Magazyny są dziś szeroko rozbudowane i korzystają z nowoczesnych technologii, które mają usprawnić przepływ produktów, ale też poprawić bezpieczeństwo i zwiększyć efektywność pracy. Na pewno nie można pominąć systemów WMS. Czym jest system zarządzania magazynem i do czego służy?

WMS, czyli Warehouse Management System

System WMS służy do zarządzania ruchem produktów w magazynach. Najczęściej wykorzystuje się go w logistyce, gdyż pomaga prawidłowo lokalizować produkty znajdujące się na stanie magazynowym oraz sprawuje kontrolę nad przebiegiem obrotu magazynowego.

W systemie użytkownik jest informowany o stanie magazynu. Poza tym pozwala mu on zlokalizować każdą partię towaru, a nawet pojedynczą przesyłkę. Wszystko przez etykiety samoprzylepne, którymi można oznaczać jednostki towarowe.

Największe znaczenie systemy WMS mają dla usługodawców logistycznych, kiedy każdego dnia muszą oni dotrzeć do setek czy tysięcy przesyłek, pochodzących od różnych dostawców i kierowanych do wielu odbiorców. Nie ulega wątpliwości, że wówczas systemy zarządzania magazynem WMS są bezcenne.

Jak działa system WMS?

Warto zacząć od tego, że system zarządzania magazynem pozwala na obsługę ich dowolnej liczby. Dlatego WMS posłuży do zarządzania magazynem półproduktów, surowców, ale i gotowych wyrobów przygotowanych do sprzedaży detalicznej lub hurtowej. Wirtualny magazyn tworzy administrator systemu WMS, następnie uzupełniając go lokalizacjami (np. pola wejścia/wyjścia, miejsca paletowe).

System dzieli magazyn na strefy i obszary logiczne. To miejsca charakteryzujące się metodami składowania, sposobem rotowania towarów i możliwymi operacjami magazynowymi. Ważne dla obszarów jest to, że każdy nowy towar dostarczony na magazyn musi być złożony w obszarze przyjęć, po czym jest przenoszony do obszarów składowania. WMS pozwala też na wyróżnienie w magazynie stref, a więc specjalnych grup lokalizacji, które charakteryzują się z uwagi na metody magazynowania (np. strefa towarów szybko rotujących czy strefa ciężkich towarów).

W końcu system zarządzania magazynem to też możliwość stworzenia listy pracowników. Każdy z nich dostanie swój identyfikator i hasło wymagane do zalogowania się do systemu. Jednocześnie można stworzyć nie tylko stanowiska magazynowe, ale również produkcyjne czy administracyjne. Każdy z pracowników ma swoją listę uprawnień, dzięki czemu może wykonywać tylko te procesy, do których jest uprawniony i są one zgodne z jego kompetencjami zawodowymi i zajmowanym stanowiskiem.

Największe zalety systemu zarządzania magazynem

Nie ulega więc wątpliwości, że system WMS niesie w sobie wiele zalet. Zwłaszcza dla usługodawców logistycznych, którzy w ten sposób mają możliwość planowania wysyłek w sposób pozwalający na zoptymalizowanie posiadanych zasobów. Jednocześnie to skrócenie czasu magazynowania, a co dla wielu kluczowe również obniżenie kosztów. W praktyce systemy zarządzania magazynem usprawniają wszystkie procesy zachodzące w magazynach i terminalach.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *