Fundacja rodzinna – trwają pracę nad ułatwieniem sukcesji w polskich firmach

[REKLAMA]

Resort Przedsiębiorczości i Technologii zamierza w sposób prawny uregulować instytucję fundacji rodzinnej, co ma w dłuższej perspektywie ułatwić sukcesję w polskich firmach. Do konsultacji skierowana już została Zielona Księga. Przedstawiono w niej propozycje, co do modelu działa wspomnianej fundacji rodzinnej. Czas na zgłaszanie uwag mija 14 października. Gotowy projekt ustawy przedstawiony zostanie prawdopodobnie podczas kolejnej kadencji.

Ułatwienie sukcesji w firmach

Przedsiębiorcy już dawno, bo w czasie prac nad ustawą o zarządzie sukcesyjnym, zgłaszali, że istnieje konieczność ułatwienia sukcesji w dużych firmach np. prowadzonych przez spółki. Rozwiązaniem ma być fundacja rodzinna. Jest to instytucja prawna, na rzecz której przenoszona będzie firma lub inny majątek. Taka fundacja może zostać właścicielem udziałów w spółce, papierów wartościowych, przedsiębiorstwa oraz ruchomości nieruchomości różnego rodzaju. Zysk, który zostanie wypracowany przez majątek fundacji rodzinnej trafi do rodziny.

Jak dotąd fundacje rodzinne działają m.in. w Szwecji, Holandii czy Austrii. Na ogół zarządzane są przez potomków fundatora czy członków rodziny.

Co zmieni nowa ustawa?

Nowe rozwiązania prawne mają wspierać tzw. wielopokoleniową sukcesję, ale przy jednoczesnym poszanowaniu woli seniora czy zachowaniu wartości rodziny. Celem istnienia instytucji fundacji rodzinnej ma być zwiększenie szansy firmy na długowieczność.

Obecnie w praktyce często, procesy sukcesyjne, które uaktywniają się wraz z pojawieniem się drugiego pokolenia rodziny właścicieli, znacznie zwiększają zagrożenie mające związek z konfliktami o majątek. Ryzyko dokonania się podziałów spadkowych jest duże. Fundacja rodzinna ma z założenia wyłączać majątek rodzinny, w tym majątek rodzinnej firmy czy grupy spółek spod zasad prawa spadkowego. Celem jest zachowanie integralności majątku i całkowita eliminacja ryzyka jego podziału przez spadkobierców. Tym samym firmy mają zostać zabezpieczone przed ewentualnym rozdrobnieniem majątku na skutek dziedziczenia oraz konfliktami o majątek.

Okazuje się więc, że majątek przekazywany będzie na własność fundacji rodzinnej, która jako osoba prawna niemająca właściciela, sama nie będzie mogła być dziedziczona. Może być to ciekawa alternatywa dla klasycznej sukcesji.

Czy nowe przepisy są w ogóle potrzebne?

Obecnie z ponad 2 mln polskich przedsiębiorstw prywatnych, niemal 830 tysięcy to tzw. firmy rodzinne. Od wielu lat ich znaczenie w gospodarce krajowej jest coraz większe. Tylko w roku 2017 odpowiadały one za 18% narodowego PKB, co daje kwotę około 322 mld zł. Najwięcej firm rodzinnych działa w województwach mazowieckim, dolnośląskim, śląskim oraz wielkopolskim. Obszar ich działa to branża handlowa, budowlana i przetwórstwa przemysłowego.

Rozwiązanie, jakim ma być polska fundacja rodzinna, ma uzupełnić lukę prawną i umożliwiać bezpieczne i bezproblemowe przeprowadzenie procesu sukcesji między pokoleniami. Fundator, a więc przedsiębiorca będzie bowiem mógł zapewnić swojej firmie kontynuację, zmniejszając ryzyko przejścia jej w obce ręce czy rozdrobnienia. Przy okazji zabezpieczy na przyszłość ważne dla niego osoby.

Więcej na temat finansów i prawa dotyczącego firm mogą Państwo przeczytać na stronie: http://www.ozogtomczykowski.pl/

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *