Czym charakteryzuje się prawdziwy specjalista BHP?

[REKLAMA]

Szkolenia BHP często traktowane są jako konieczność, a nie możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Postrzeganie ich jako kolejny etap, który trzeba tylko „zaliczyć”, aby móc wykonywać pracę na danym stanowisku, bardzo często powodują, iż zapominamy, jaki jest ich cel. To, czy szkolenie spełni swoją rolę, zależy w znacznym stopniu od firmy szkoleniowej oraz specjalisty BHP.

Trudny temat, ciekawy przekaz

Podczas szkoleń pracownicy powinni posiąść wiedzę z zakresu m.in. podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie zawarte są w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy, a także regulaminach, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz przepisami i zasadami obowiązującymi w danym zakładzie pracy. Znaczna ilość informacji oraz treści aktów prawnych nie zawsze z punktu widzenia uczestników stanowi ciekawą wiedzę. Firma szkoleniowa powinna zatem dołożyć wszelkich starań, aby przekaz był interesujący dla odbiorców, wykorzystując do tego liczne materiały multimedialne oraz podając praktyczne przykłady z życia wzięte.

Specjalista BHP w firmie

Oprócz organizacji szkolenia każdy pracodawca zobowiązany jest do współpracy z służbą BHP. Specjalista BHP, który odpowiada za organizację i kontrolę bezpieczeństwa pracy w danej firmie, tworzenie regulaminów i sporządzanie analiz ryzyka zawodowego. Na takiej osobie spoczywa duża odpowiedzialność, musi on nie tylko przeprowadzać bardzo szczegółowe kontrole w zakładzie pracy, ale również odpowiednio reagować na wszelkie niepokojące czynniki, które mogłyby zagrażać zdrowiu oraz życiu pracowników.

Specjalista BHP musi być zatem osobą z dużą i wszechstronną wiedzą, ponieważ współpracuje on z firmami z różnych branży, a każda z nich musi spełniać inne wymogi oraz związane jest z innymi zagrożeniami i ryzykiem ich wystąpienia. Ponadto powinien być otwarty na pomoc pracownikom w  sytuacji wystąpienia wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz kierownikowi i właścicielowi firmy w organizacji środowiska sprzyjającego bezpieczeństwu pracy.

Zarówno firma szkoleniowa, jak również specjalista BHP mają bardzo odpowiedzialne zadania, których powinni być świadomi. Bardzo często firma szkoleniowa oferuje również wsparcie specjalisty BHP, dzięki czemu klient otrzymuje kompleksowe wsparcie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *